Số ký hiệu 07/KH-HĐND
Trích yếu Giám sát tình hình quản lý đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục đích công cộng và đất chưa sử dụng trên địa bàn huyện Phú Ninh
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Văn thư HĐND
Loại văn bản Kế hoạch
Người ký Phan Thanh Thám
Ngày ban hành 12/04/2022
Ngày có hiệu lực 12/04/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Giám sát tình hình quản lý đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục đích công cộng và đất chưa sử dụng trên địa bàn huyện Phú Ninh
Số ký hiệu: 07/KH-HĐND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 12/04/2022