Số ký hiệu 01/TTHĐ-VP
Trích yếu Lập dạnh sách đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Văn thư HĐND
Loại văn bản Công văn HĐND
Người ký Phan Thanh Thám
Ngày ban hành 11/01/2022
Ngày có hiệu lực 11/01/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Lập dạnh sách đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện
Số ký hiệu: 01/TTHĐ-VP
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 11/01/2022