Tờ trình số 192/TTr-UBND ngày 23/9/2021 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 và phê duyệt chủ trương đầu tư công trình khu tái định cư phục vụ GPMB cụm CN Đồi 30
Tiêu đề Tờ trình số 192/TTr-UBND ngày 23/9/2021 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 và phê duyệt chủ trương đầu tư công trình khu tái định cư phục vụ GPMB cụm CN Đồi 30
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Kỳ họp thứ III
Tải về