Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 8 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
Từ số 06-12/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 13/07/2022 Đang có hiệu lực
Từ số 01-04/NQ-HĐND ngày 11/5/2022 11/05/2022 Đang có hiệu lực
16/KH-HĐND 25/04/2022 Đang có hiệu lực
14/QĐ-HĐND 25/04/2022 Đang có hiệu lực
07/KH-HĐND 12/04/2022 Đang có hiệu lực
05/QĐ-HĐND 12/04/2022 Đang có hiệu lực
03/BC-HĐND 25/03/2022 Đang có hiệu lực
01/TTHĐ-VP 11/01/2022 Đang có hiệu lực