Năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo huyện Phú Ninh là 2,11%

UBND huyện Phú Ninh vừa ban hành Quyết định số 4076/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 phê duyệt kết quả hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn.

Theo Quyết định, năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, trên địa bàn huyện có 482 hộ nghèo, tỷ lệ 2,11%, giảm 06 hộ, tương ứng tỷ lệ 0,03% so với năm 2021. 285 hộ cận nghèo, tỷ lệ 1,25%, giảm 20 hộ, tương ứng tỷ lệ 0,09% so với năm 2021.

Địa phương có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất là Tam Đàn: 1,51% (45 hộ); Tam Thái: 1,53% (35 hộ); Tam Dân: 1,78% (54 hộ). Địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất là Tam Đại: 2,89% (48 hộ), tiếp đến là Tam An: 2,8% (55 hộ). Đối với cận nghèo, địa phương có tỷ lệ thấp nhất là Tam Vinh: 0,44% (6 hộ), Tam Thái: 0,53% (12 hộ), Tam Lãnh: 0,92% (16 hộ); cao nhất là Tam Lộc, 49 hộ, tỷ lệ 2,4%...

Hội LHPN xã Tam Phước trao bò giống cho hộ cận nghèo Nguyễn Thị Sen - thôn Phú Mỹ

Trên cơ sở kết quả hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022, UBND huyện giao Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai chính sách, dự án giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2023 theo quy định hiện hành.

 

 

                                                                

Tin liên quan