Hưởng ứng Ngày Tránh thai Thế giới 26/9/2022

Hưởng ứng ngày tránh thai thế giới (26/9), tối ngày 25/9/2022, Trung tâm Y tế huyện Phú Ninh tổ chức buổi truyền thông những vấn đề tầm soát, chẩn đoán điều trị một số bệnh tật trước sinh, sơ sinh, phòng tránh thai an toàn giúp phụ nữ chủ động trong việc sinh con và bệnh lây truyền qua đường tình dục tại xã Tam Đàn.

Ngày tránh thai thế giới năm 2022 có chủ đề “Thực hiện Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) vì sức khỏe, hạnh phúc của mỗi gia đình và sự phát triển bền vững của đất nước”. Qua buổi truyền thông như thế này giúp chị em phụ nữ phòng tránh thai, nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình, giúp mỗi gia đình có đủ 2 con, không sinh quá nhiều. Từ đó, có điều kiện để chăm sóc, giáo dục con cái tốt hơn, nâng cao được đời sống, kinh tế của mỗi gia đình.

 

 

Ngày tránh thai Thế giới là một chiến dịch toàn cầu, khơi dậy trách nhiệm của giới trẻ trong việc quan hệ tình dục an toàn và chủ động tránh thai. Đồng thời, khuyến khích mọi người chủ động hành vi mang thai vì lợi ích của chính mình và cộng đồng. Mục tiêu nhằm cải thiện nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân, cộng đồng xã hội (đặc biệt là giới trẻ, nhóm vị thành niên, thanh niên trong độ tuổi sinh đẻ), giúp họ lựa chọn sáng suốt về sức khỏe giới tính và sức khỏe sinh sản. 

 Trước đó, Trung tâm y tế huyện đã tổ chức triển khai nội dung này tại xã Tam An.                                                                                                                                                     

Tin liên quan