Đẩy mạnh tiêm vắc-xin phòng COVID-19 tại các trường học

Thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Phú Ninh: Trung tâm tiếp tục triển khai tiêm vắc xin phòng Covid 19 trên địa bàn huyện Phú Ninh trong tháng 9/2022.

Cụ thể, Trung tâm y tế huyện sẽ triển khai tiêm vắc xin hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 6. Trạm Y tế các xã, thị trấn triển khai tiêm hằng ngày, từ thứ 2 đến thứ 7. Riêng các ngày 20, 21, 22/9/2022, Trạm Y tế các xã, thị trấn tổ chức tiêm chủng mở rộng thường kỳ và triển khai chiến dịch uống vắc xin Sabin phòng bại liệt cho trẻ từ 01 đến 05 tuổi nên không tiêm vắc xin Covid 19.