Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công

Tiêu đề bài viết bắt nguồn từ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hiện công tác vận động quần chúng. Người từng nói: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Và đó cũng là phương châm hành động của tập thể chi bộ thôn Tú Hội, xã Tam Thành trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Bắt đầu từ nhận thức

Nhận thức về vai trò, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác: Học để thay đổi nhận thức. Học để thay đổi chính mình. Để dần hoàn thiện mình mỗi ngày, trở thành một người công dân chân chính, sống có ích cho xã hội. Trên tinh thần chung đó, bằng sự linh hoạt, sáng tạo, chi bộ đã quán triệt nội dung tư tưởng, phong cách, đạo đức của Bác đến tất cả cán bộ, đảng viên với những hình thức khác nhau, theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”. Mỗi kỳ sinh hoạt là một câu chuyện về Bác, học ở Bác đức tính giản dị, khiêm tốn, về đối nhân xử thế, về gần dân, sát dân… Hay thông qua gương điển hình, cách làm hay của tập thể, cá nhân để tuyên truyền, hướng mọi người cùng làm theo. 

Cùng với công tác tuyên truyền, chi bộ hướng dẫn đảng viên đăng ký nội dung làm theo bằng những việc làm cụ thể, có tính định lượng, dễ theo dõi, dễ kiểm tra, dễ đánh giá. Từ sự chỉ đạo của chi bộ, phần lớn đảng viên đăng ký nội dung học tập Bác bằng những phần việc cụ thể, như: tích cực tham gia các buổi tuyên truyền lưu động đến từng thôn, tổ, nhà… vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nếp sống văn minh nơi cư trú; đăng ký cải tạo vườn, nhà sáng- xanh- sạch- đẹp… Nội dung đăng ký của đảng viên, được chi bộ theo dõi và đánh giá trong các phiên họp định kỳ. Để giúp chi bộ có cơ sở đánh giá trung thực, khách quan nội dung làm theo của cá nhân, chi bộ giao mỗi đảng viên đều có quyền và trách nhiệm theo dõi, giám sát chéo lẫn nhau. Từ đó, giúp đỡ nhau cùng thực hiện có hiệu nội dung đã đăng ký. Hạn chế đến mức tối đa trường hợp nói nhiều, đăng ký nhiều, nhưng làm ít hoặc làm không hiệu quả.

Chuyển hóa bằng hành động

Từ cách làm nêu trên đã tạo sự chuyển biến về nhận thức trong cán bộ, đảng viên. Từ nhận thức đã chuyển hóa thành những hành động, việc làm cụ thể. Trong rất nhiều nhiệm vụ, không thể không nhắc đến việc chi bộ đã hoàn thành xuất sắc công tác vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng 2 đường giao thông nông thôn.

Xác định giao thông là rào cản lớn trong phát triển kinh tế xã hội, nhất là đối với một xã thuần nông như Tam Thành. Và thôn Tú Hội là một điển hình về sự khó khăn đó. Thực hiện chủ trương của cấp trên về mở rộng lề đường 02 tuyến giao thông nông thôn tại tổ 6, 7, 9, 10 dài gần 900m. Thời hạn thực hiện tuyến đường rất gấp rút, vì phải tranh thủ kết hợp nguồn kinh phí từ cấp trên và nguồn đối ứng từ sự đóng góp của Nhân dân.

Vấn đề đặt ra lúc này chính là công tác tuyên truyền vận động Nhân dân, nhất là 18 hộ bị ảnh hưởng bởi 2 tuyến đường đi qua. Ngay sau khi có chủ trương, chi bộ đã nhanh chóng ban hành Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo Ban Công tác mặt trận, chi hội phụ nữ, nông dân, thanh niên… cùng vào cuộc trong công tác vận động tuyên truyền. Phân công từng đảng viên, hội viên, đoàn viên, những người có uy tín đi đến từng hộ gia đình vận động để Nhân dân nhận thức rõ cơ chế chính sách, quyền lợi và nghĩa vụ của mình, phân tích làm rõ vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, lợi ích của người dân khi hiến đất, mở rộng tuyến đường giao thông nông thôn...

Cùng với sự tích cực trong công tác tuyên truyền vận động, chi bộ đã phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong đi đầu của đảng viên. Trong tổng số 18 hộ dân bị ảnh hưởng do 2 tuyến đường đi qua, có 02 hộ là đảng viên. Với phương châm “đảng viên đi trước làng nước theo sau”, 02 đảng viên đã tự nguyện hiến đất trước để bàn giao mặt bằng. Theo đó, 16 hộ còn lại cũng tự nguyện làm theo. Công tác tuyên truyền vận động chỉ diễn ra đúng 02 tuần và toàn bộ mặt bằng gần 1.500m2 đất ruộng được bàn giao để thi công. Điều đáng nói ở đây, trong 18 hộ hiến đất, có 10 hộ không hưởng lợi từ 2 tuyến đường này. Nhưng họ vẫn vui vẻ, tự nguyện hiến đất bàn giao mặt bằng. 

Không chỉ tích cực vận động Nhân dân hiến đất, chi bộ đã vận động nguồn xã hội hóa từ các mạnh thường quân với tổng kinh phí 70 triệu đồng, 200 ngày công để thực hiện san lấp mặt bằng và đóng góp 10% trong tổng kinh phí thực hiện tuyến đường. Lãnh đạo các chi hội đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt Chỉ thị 13-CT/HU của Huyện ủy; trồng và chăm sóc tuyến đường hoa trước sân vận động của thôn, tạo cảnh quan môi trường xanh- sạch- đẹp.

Như vậy, chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn - 2 tuần, chi bộ đã tập trung quyết liệt tuyên truyền vận động Nhân dân hiến đất bàn giao mặt bằng để thi công 2 tuyến đường. Ghi nhận sự nỗ lực của toàn thể đảng viên trong chi bộ, năm 2021 chi bộ được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu. Tổ dân vận được tặng giấy khen của Huyện ủy. Thôn Tú Hội được UBND xã công nhận là đơn vị dẫn đầu trong nhiều năm liền.

Những kinh nghiệm được rút ra

Thứ nhất, vai trò nêu gương của người đứng đầu rất quan trọng, nhất là cán bộ chủ chốt của thôn - đồng chí Bí thư, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác mặt trận, phải luôn là người đi trước, gương mẫu làm trước trong các hoạt động phong trào ở địa bàn dân cư. Lắng nghe những ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, luôn đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết, trước hết. Từ đó đề ra những giải pháp, định hướng Ban nhân dân thôn, Mặt trận các đoàn thể ở thôn thực hiện nhiệm vụ được giao đạt kết quả. 

Thứ hai, mỗi đảng viên cần phải tự giác trong việc học tập và làm theo Bác. Phải giữ gìn đạo đức lối sống, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên trong mọi lúc, mọi nơi. Thường xuyên “tự soi, tự sửa” mỗi ngày để hoàn thiện dần bản thân. Có như vậy, mới thực hiện tốt công tác dân vận, Nhân dân mới tin, mới làm theo. Và kết quả trong công tác vận động Nhân dân ở Tổ 6, 7, 9, 10 của thôn Tú Hội trong hiến đất mở rộng 2 tuyến đường giao thông nông thôn vừa qua là minh chứng điển hình. Trong sinh hoạt luôn nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Chú trọng xây dựng một tập thể chi bộ đoàn kết, vững mạnh. 

Thứ ba,đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của chi bộ. Coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục rèn luyện đảng viên, nâng cao nhận thức về học tập và làm theo Bác. Từ đó, chuyển hóa thành những hành động, việc làm cụ thể đóng góp tích cực cho chi bộ, Nhân dân và cho xã hội. 

Thứ tư, Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ đảng viên trong thực hiện nội dung đăng ký. Duy trì việc phân công đảng viên theo dõi, đánh giá chéo trong thực hiện nội dung cam kết. Trung thực, thẳng thắn trong tự phê bình và phê bình. Lấy xây làm chính, chống lại các biểu hiện tiêu cực, nhất là chủ nghĩa cá nhân; bệnh thành tích nói nhiều làm ít, hoặc làm không hiệu quả. 

Những việc làm của tập thể chi bộ thôn Tú Hội, xã Tam Thành tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng không giản đơn chút nào. Mà đó là sự nỗ lực không ngừng của tập thể chi ủy, chi bộ, Ban Công tác mặt trận, các chi hội, đoàn thể của thôn; đã thực hiện tốt lời Bác dạy “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Từ đó, được dân tin, dân hiểu, dân đồng lòng hưởng ứng làm theo; điều đó, giúp chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Tin liên quan