Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam: Giao ban cụm thi đua các huyện đồng bằng 6 tháng đầu năm 2022

Sáng ngày 15.7, tại huyện Phú Ninh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam tổ chức họp cụm thi đua 09 huyện đồng bằng và tổ chức sơ kết công tác Mặt trận 06 tháng đầu năm 2022. Ông Nguyễn Phi Hùng –Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam, ông Đặng Vân – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh và ông Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Duy Xuyên đồng chủ trì hội nghị. Đến dự có ông Lê Văn Ninh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Ninh; các ông, bà trong Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện đồng bằng.

Báo cáo kết quả công tác Mặt trận 06 tháng đầu năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; tuyên truyền các chính sách về bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trên địa bàn. Tiếp tục duy trì và thực hiện chương trình “Đại đoàn kết” trên hệ thống truyền thanh của huyện, xã. Đội ngũ cộng tác viên nắm bắt dư luận luôn được củng cố, kiện toàn. Một số địa phương triển khai kế hoạch tổ chức hội thi cán bộ Mặt trận-Đoàn thể cơ sở giỏi; Ký kết kế hoạch liên tịch với Ban Tuyên giáo về công tác tuyên truyền; Tuyên truyền vận động thực hiện thành công cuộc bầu cử Trưởng thôn, Trưởng khối phố, nhiệm kỳ 2022-2027; Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách về dân tộc; Thăm hỏi, gặp mặt động viên đồng bào dân tộc nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022. Các địa phương phối hợp tổ chức gặp mặt các tổ chức tôn giáo trên địa bàn nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022, thăm, chúc mừng các cơ sở thờ tự tôn giáo nhân các ngày lễ trọng. Từ nguồn Quỹ ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố đã tham mưu thực hiện hỗ trợ cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung và lực lượng làm nhiệm vụ chốt chặn; hỗ trợ các hộ dân đi về từ TP Hồ Chí Minh gặp khó khăn ảnh hưởng dịch Covid-19 số tiền trên 3,7 tỷ đồng; vận động trên 24,7 tỷ đồng quỹ “Vì người nghèo, qua đó đã kịp thời hỗ trợ để xây dựng, sửa chữa nhà 112 nhà, hỗ trợ cho các đối tượng gặp hoàn cảnh khó khăn đột xuất,…Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Chủ trì tổ chức 192 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhân dân các cấp; Tổ chức 42 hội nghị đối thoại Nhân dân để lắng nghe, giải quyết những ý kiến, kiến nghị chính đáng của Nhân dân; 40 diễn đàn góp ý cán bộ, công chức, người lao động và diễn đàn công an nhân dân; Giám sát 25 cuộc (19 cuộc giám sát trực tiếp và 06 cuộc giám sát bằng văn bản); Chủ trì tổ chức 12 hội nghị phản biện xã hội...