Tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid - 19 đợt 35

Trong ngày 12/7,  07 địa phương trên địa bàn huyện gồm: Tam Thành, Tam Lộc, Tam Vinh, Tam An, Tam Đàn, Tam Đại và thị trấn Phú Thịnh đã tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid 19 – đợt 35.

Tại các địa điểm tiêm vắc xin là Trạm y tế, các địa phương đã tiến hành tiêm 922 liều vắc xin, gồm: 116 trường hợp (mũi 1) cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi; 8 trường hợp (mũi 1) từ 12 đến dưới 18 tuổi, 68 trường hợp mũi 2, 8 trường hợp nhắc 1 (mũi 3) và 316 trường hợp nhắc 2 (mũi 4). Địa phương có tỷ lệ tiêm vắc xin cao là Tam Thành 238 liều tiêm, Tam An, thị trấn Phú Thịnh mỗi địa phương 150 liều tiêm.

36 tỉnh, thành đã tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi - Ảnh 2.

Hôm nay, 13/7/2022, 4 địa phương còn lại là: Tam Dân, Tam Đàn, Tam Phước, Tam Lãnh tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid 19 cho các đối tượng. Riêng ngày 14-15/7/2022 sẽ tổ chức tiêm mũi nhắc 1 (mũi 3) và mũi nhắc 2 (mũi 4) tại Trung tâm Y tế huyện cho cán bộ đang công tác tại các cơ quan đóng trên địa bàn huyện; các đối tượng do các Trạm y tế chuyển.

Đợt 35 này, huyện Phú Ninh được phân bổ 410 liều vắc xin Pfizer và 710 liều tồn đợt 33 để thực hiện tiêm mũi 1 cho các đối tượng từ 5 đến dưới 12 tuổi chưa được tiêm. 1.100 liều vắc xin Moderna, thực hiện tiêm mũi 1 cho đối tượng từ 6 đến dưới 12 tuổi chưa được tiêm và mũi 2 cho đối tượng từ 6 đến dưới 12 đã tiêm mũi 1 đến thời gian trả mũi (mũi tiêm thứ 2 cách mũi tiêm thứ 1 là 4 tuần). Đồng thời huyện cũng nhận 2.610 liều vắc xin Pfizer để thực hiện tiêm cho các đối tượng gồm: tiêm mũi cơ bản, mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3) cho đối tượng từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi (mũi tiêm thứ 3 cách mũi tiêm thứ 2 ít nhất 5 tháng và sau khi mắc Covid -19 3 tháng); tiêm mũi nhắc lần 1 (mũi 3), mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên (mũi tiêm thứ 3 cách mũi tiêm thứ 2 ít nhất 3 tháng, mũi tiêm thứ 4 cách mũi tiêm thứ 3 ít nhất 4 tháng và sau khi mắc Covid -19 3 tháng).

                                                                                    

Tin liên quan