Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022

Sáng ngày 08.7, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh tổ chức Hội nghị lần thứ 8, khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024 để đánh giá công tác mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. Đến dự có đồng chí Vũ Văn Thẩm – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Huỳnh Xuân Chính – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam từ huyện đến các xã, thị trấn và các tổ chức thành viên đã tích cực triển khai tốt công tác Mặt trận theo chương trình, nhiệm vụ đề ra. Công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện với nhiều nội dung và hình thức phong phú, đa dạng; kịp thời đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương đến các tầng lớp Nhân dân gắn với việc thực hiện các phong trào, chương trình, cuộc vận động đạt được nhiều kết quả tích cực, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19. Cụ thể, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai có hiệu quả, từ nguồn quỹ gần 600 triệu đồng đã hỗ trợ giáo viên, nhân viên bị ảnh hưởng Covid 103 suất, số tiền gần 40 triệu đồng; hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 trong dịp tết Nguyên đán 200 suất, số tiền 200 triệu đồng. Quỹ "Vì người nghèo" huyện đã vận động được gần 1,4 tỷ đồng; vận động quỹ khuyến học, khuyến tài và khen thưởng từ huyện đến cơ sở gần 1,1 tỷ đồng, đã kịp thời động viên, hỗ trợ, giúp đỡ học sinh nghèo có điều kiện tiếp tục đến trường. Tổ chức triển khai và giám sát việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại 6 thôn trên địa bàn huyện; phối hợp vận động ra mắt 03 Tộc văn hóa…