Xây dựng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, giai đoạn 2022-2025

Sáng ngày 5.7, Ban đại diện Hội Người cao tuổi (BĐD Hội NCT) huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch số 97 ngày 5/5/2022 của UBND huyện Phú Ninh về xây dựng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ (CLB LTH) tự giúp nhau, giai đoạn 2022-2025; Sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Về dự có lãnh đạo Hội người cao tuổi tỉnh, lãnh đạo các phòng, ban ngành đoàn thể huyện, lãnh đạo các địa phương trên địa bàn huyện.

Theo đó, nội dung hoạt động của CLB LTH là tổ chức chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi  tại cộng đồng và gia đình; giúp đỡ hội viên CLB vay vốn làm kinh tế; tự giúp nhau hỗ trợ cộng đồng; tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ; thể dục - thể thao; nâng cao đời sống tinh thần; nâng cao nhận thức chung về quyền và lợi ích hợp pháp người cao tuổi; xây dựng nguồn tài chính cho CLB LTH tự giúp nhau. Mỗi mô hình CLBLTH tự giúp nhau được thành lập theo quy mô 01 thôn hoặc liên thôn trên cùng địa bàn xã, thị trấn; số lượng từ 50-70 thành viên, trong đó có ít nhất 70% là người cao tuổi; 70% là nữ; 70% là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Lộ trình, trong năm 2022 thành lập 02 CLB LTH tự giúp nhau tại 2 xã Tam Dân (thôn Cây Sanh) và trấn Phú Thịnh (Khối phố Thạnh Đức). Phấn đấu từ năm 2023 đến năm 2025 thành lập mỗi xã một CLBLTH tự giúp nhau. Đến cuối năm 2025, toàn huyện có 33 CLB LTH tự giúp nhau với khoảng trên 1.600 người tham gia, trong đó có gần 1,200 thành viên NCT…