Chú trọng đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân

Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền, nâng cao đạo đức công vụ, vừa giúp củng cố mối liên hệ với Nhân dân, mở rộng quyền làm chủ của Nhân dân; đồng thời trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vừa qua, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Phú Ninh đã tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân thôn Thành Mỹ, xã Tam Phước và Phước Lộc, xã Tam Thái về xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Hội nghị đã được Nhân dân các nơi đây đánh giá rất cao.

 

Thời gian qua, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền của huyện đã tăng cường hoạt động đối thoại với Nhân dân về xây dựng nông thôn mới, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Thông qua đối thoại, nhiều vấn đề vướng mắc, bức xúc trong Nhân dân đã được giải quyết thấu tình, đạt lý.