Tập huấn công tác Mặt trận cơ sở năm 2022

Sáng ngày 21.6, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh đã tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn công tác Mặt trận cơ sở năm 2022. Về dự có ông Nguyễn Phi Hùng – Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam

Phát biểu khai mạc Hội nghị đồng chí Đặng Vân – UVBTV, Trưởng Ban dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ VN huyện nhấn mạnh: Những nội dung tập huấn hôm nay rất quan trong liên quan trực tiếp đến hoạt động, công tác Mặt trận ở cơ sở. Để các đồng chí cán bộ Mặt trận cơ ở nghiên cứu và áp dụng vào thực tế tại địa phương. Qua đó, giúp cho các cấp ủy, chính quyền có những giải pháp trong lãnh chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện công tác Mặt trận một cách cụ thể, sát thực, hiệu quả tạo chuyển biến tích cực cho công tác Mặt trận trong thời gian đến. Các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình, tiếp thu trọn vẹn các nội dung chuyên đề. Tích cực thẳng thắn trao đổi những vấn đề chưa rõ, những hạn chế, bất cập trong hoạt động thực tiễn để cùng thảo luận, giải quyết vấn đề tại lớp tập huấn.