Học Bác- để rèn luyện“bút sắc, tâm trong, trí sáng”

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người khai sinh ra nền báo chí cách mạng Việt Nam. Người luôn coi báo chí và những người làm báo là một bộ phận của sự nghiệp cách mạng của Đảng, là vũ khí sắc bén trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc và trong xây dựng chủ nghĩa xã hội…

Học và làm theo phong cách báo chí của Bác- Bút sắc, tâm trong, trí sáng

          Theo Hồ Chí Minh, nhiệm vụ của báo chí là phục vụ Nhân dân, phục vụ cách mạng, để thực hiện nhiệm vụ trọng đại ấy, nhà báo phải có đủ phẩm chất của người cán bộ cách mạng, tức là người đi tuyên truyền, giáo dục, giác ngộ người khác và trước hết phải làm gương cho người khác. Người từng nói “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn hàng trăm bài diễn văn tuyên truyền”, nên cũng đòi hỏi người làm báo khi nói đến “cần, kiệm, liêm, chính”, trước hết mình phải “cần, kiệm, liêm, chính”.

Không những sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn để lại cho chúng ta một di sản báo chí vô cùng quý báu với những lời chỉ dẫn có giá trị, được coi là hệ tư tưởng của Hồ Chí Minh đối với nghề báo và người làm báo. Người quan niệm, viết báo và làm báo là “công tác cách mạng” để “phụng sự Tổ quốc”, “phụng sự Nhân dân”, “phụng sự giai cấp và nhân loại”. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Bác đã viết hàng nghìn bài báo, với hàng trăm bút danh, nội dung đều toát lên tính trung thực, phản ánh đúng hiện thực khách quan, phân biệt rõ đúng sai, không phiến diện, một chiều. Đây chính là cái gốc của một nhà báo cách mạng, với phẩm chất cao quý đạo đức nghề nghiệp của người làm báo chân chính. Khi cầm bút, nhà báo phải phản ánh trung thực, khách quan sự vật, hiện tượng, sự kiện. Bác căn dặn: Nhà báo cũng từ Nhân dân mà ra, là con em của Nhân dân, được ăn học chu đáo; đi nhiều, biết nhiều nhưng không vì thế mà nói, viết những điều “cao siêu, to tát” làm cho người dân không hiểu hoặc hiểu sai. Đối với người dân lao động, chân lý luôn luôn là cụ thể, họ chỉ làm được những việc mà họ có hiểu biết và có thể làm được. Do vậy, cách tiếp cận, viết bài, đưa hình, truyền ảnh không đúng, không trúng, không phù hợp, không hấp dẫn đối tượng cần tác động, tuyên truyền thì chẳng những lao động của nhà báo uổng công, vô ích, tốn giấy mực, lãng phí tiền của, thời gian, công sức mà ngược lại còn bị người dân phản ứng, gây tác động tiêu cực trong xã hội. Với mỗi đối tượng cụ thể, Người đều tìm ra những cách nói, cách viết phù hợp nhất. Người đã nêu lên những câu hỏi có ý nghĩa phương pháp luận, liên quan chặt chẽ với nhau, cho mỗi người làm báo: Nói, viết cái gì? Nói, viết cho ai? Nói, viết để làm gì? Nói, viết như thế nào? Ðây là những câu hỏi cần được đặt ra và trả lời trước khi viết. 

Trong cách nói, cách viết, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú ý tránh những thông tin thừa, những gì mọi người đã biết rồi Người không viết nữa. Theo Người, văn phong báo chí phải “dễ hiểu, phổ thông hoạt bát”, “không dây cà dây muống”… nhưng lại phải viết cho văn chương, cho người đọc thấy hay, thấy văn chương mới thích đọc. 

           Những giá trị độc đáo và sâu sắc về phong cách báo chí Hồ Chí Minh mãi mãi còn nguyên giá trị, là “hành trang” để những người làm công tác tuyên truyền và thể loại báo nói, báo viết, báo hình của huyện nghiên cứu, vận dụng và tiếp tục rèn luyện để “bút sắc, tâm trong, trí sáng”; nâng chất lượng các bài viết tuyên truyền trên sóng Đài, Cổng thông tin điện tử huyện và Bản tin nội bộ Huyện ủy. 

Những đóng góp tiêu biểu của công tác tuyên truyền của huyện

Trong hành trình xây dựng và phát triển của huyện đều có sự ghi dấu ấn đậm nét của công tác tuyên truyền; góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và Nhân dân; huy động nguồn nhân lực, sự đồng thuận, tạo nên thành công chung trong xây dựng huyện nông thôn mới. 

Về tuyên truyền, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; từ khi thành lập huyện đến nay, đã tổ chức hơn 2.019 lớp học tập các chỉ thị, nghị quyết, thông tin thời sự cho cán bộ, đảng viên và nhân dân với hơn 515.013 lượt người tham dự; nội dung tập trung: tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, tỉnh, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, XII, XIII; Nghị quyết Trung ương 3,4,5,6,7,8,9 (khóa XII), Nghị quyết Trung ương 4,5 (khóa XIII); các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và theo từng năm (2011-2022), về tình hình Biển đảo Việt Nam, về nông thôn mới, về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, thông tin tình hình thời sự trong nước, địa phương và quốc tế, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, tỉnh và huyện...

Cùng với tuyên truyền, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng; công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới được tập trung, huyện đã xây dựng kịch bản sân khấu hóa 02 tiểu phẩm với chủ đề “Ngày hội non sông” và “Lá phiếu niềm tin”, tổ chức công diễn phục vụ nhân dân tại 51 thôn, khối phố trên địa bàn huyện, nhằm tuyên truyền kết quả xây dựng nông thôn mới gắn với tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phú Ninh. Biên tập, phát hành tài liệu và 03 đĩa VCD hỏi-đáp về Nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng; về xây dựng nông thôn mới; về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 gửi đến 51 thôn, khối phố trên địa bàn để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các nội dung trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tổ chức thành công cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020"; Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về "20 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Nam và 40 năm ngày khởi công xây dựng đại công trình thủy nông Phú Ninh"; Cuộc thi viết tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện Phú Ninh qua 80 năm xây dựng và trưởng thành...

Công tác tuyên truyền trên sóng Đài và Cổng thông tin điện tử của huyện có sự đổi mới về nội dung và hình thức; tăng cường các bài viết chuyên sâu, đã mở chuyên trang, chuyên mục về Đất và Người Phú Ninh, về gương người tốt việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các bài viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng, nhất là vào các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện chính trịquan trọng của đất nước...

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, các nội dung chỉ thị, nghị quyết của Đảng được mềm hóa, dễ đi vào lòng người hơn; đã góp phần tích cực trong việc đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến với cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và Nhân dân, giúp họ định hướng suy nghĩ và hành động, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; góp phần chung tay trong hành trình xây dựng và phát triển huyện, nâng chất lượng tiêu chí nông thôn mới. 

Những kết quả nêu trên tạo tiền đề quan trọng để trong thời gian tới, đội ngũ làm công tác tuyên truyền của huyện tiếp tục rèn luyện, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nhận thức lý luận, xứng đáng là những người có “tâm trong, bút sắc, trí sáng”; tạo nên những sản phẩm- bài viết mang hơi thở cuộc sống, có giá trị tuyên truyền sâu sắc./.

 

 

Tin liên quan