Bồi dưỡng kiến thức cho đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 15/6/2022, UBND huyện Phú Ninh phối hợp Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức cho đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự lớp bồi dưỡng có đồng chí Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đoàn Xuân Phú; ông Phan Thanh Thám - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND huyện Phú Ninh.

Trong thời gian từ ngày 15 đến hết ngày 17/6/2022, 87 vị đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp xã (lớp thứ nhất) được học tập, nghiên cứu 6 chuyên đề, gồm 03 chuyên đề bắt buộc: chuyên đề tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp huyện, cấp xã; Chính quyền địa phương và đại biểu HĐND cấp xã; Kỹ năng giám sát của đại biểu HĐND cấp xã và 03 chuyên đề tự chọn gồm: Kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã; Kỹ năng của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã trong tham gia xây dựng, ban hành nghị quyết; Kỹ năng thẩm tra, giám sát thực hiện ngân sách nhà nước cấp huyện, cấp xã.

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Đoàn Xuân Phú- Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh nhấn mạnh: HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong tỉnh nói chung và huyện Phú Ninh nói riêng vừa trải qua một năm hoạt động rất khó khăn do tác động bởi đại dịch COVID-19. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt và hiệu quả của cấp ủy Đảng cùng với sự chủ động tích cực, nỗ lực bám sát các quy định của pháp luật và thực tiễn của địa phương, HĐND các cấp đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19 bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh với những thành tựu nổi bật. Việc nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng hoạt động cho các đại biểu HĐND là giải pháp quan trọng đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Các đại biểu tham gia lớp bồi dưỡng phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập; tiếp thu các chuyên đề, tích cực trao đổi, thảo luận và vận dụng linh hoạt, sáng tạo những kiến thức, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

                                                                                                                                    

Tin liên quan