Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng

Chiều ngày 10.6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh tổ chức hội nghị chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (Ban TTND) và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng(Ban GSĐTCĐ) trên địa bàn huyện. Ông Đặng Vân – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và ông Nguyễn Ngọc Tịnh – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Phan Thanh Thám - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đại diện các phòng, ban, ngành đoàn thể của huyện; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; đại diện cácBan TTND, Ban GSĐTCĐ trên địa bàn huyện.

Báo cáo của Ban TT UBMTTQ VN huyện tại hội nghị cho thấy, 05 năm qua, Ban GSĐTCĐ đã tổ chức giám sát 488 công trình, dự án như xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, bê tông hóa kênh mương, các thiết chế văn hóa, các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn.v.v… Ban TTND đã giám sát 105 cuộc, tập trung vào một số nội dung là các khoản thu, chi kinh phí liên quan đến Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, giám sát hỗ trợ người khó khăn do đại dịch Covid-19, hỗ trợ kinh phí khắc phục thiên tai bão, lũ, giải quyết đơn thư khiếu nại, táo cáo… Nhiều Ban TTND và Ban GSĐTCĐ ở xã, thị trấn trên địa bàn huyện phát huy được vai trò của mình, tham gia giám sát nhiều vụ việc có hiệu quả; hạn chế những sai sót, tiêu cực trong hoạt động quản lý Nhà nước, triển khai các dự án đầu tư tại địa phương; kịp thời phát hiện và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung hạng mục đầu tư xây dựng, giải quyết vấn đề về môi trường, đền bù hỗ trợ, tái định cư; chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục những thiếu sót, thi công đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, hồ sơ thiết kế, chủng loại vật liệu…

Ông Đặng Vân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện các Ban TTND, Ban GSĐTCĐ các địa phương chia sẻ về những vướng mắc, khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện chức năng thanh tra, giám sát; trao đổi kinh nghiệm, đề xuất một số giải pháp, kiến nghị đến các cơ quan cấp trên.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đặng Vân chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn cần quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa đối với hoạt động này để hướng dân Ban TTND, Ban GSĐTCĐ thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng và phối hợp với chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo về hỗ trợ kinh phí, cung cấp tài liệu các công trình, dự án… để nâng cao chất lượng hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCĐ, góp phần đẩy mạnh hoạt động giám sát tại cơ sở trong thời gian tới. Mặt trận các xã, thị trấn theo dõi, nắm bắt tình hình đầu tư xây dựng, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để kịp thời tổ chức các hoạt động giám sát. Đối với những Ban GSĐTCĐ thành lập chưa đúng quy định, cần phải kiện toàn, củng cố tổ chức kịp thời./.

 

Tin liên quan