Tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên

Ngày 17/5/2022, tại Nhà văn hóa xã Tam Lãnh, Trung tâm Y tế huyện Phú Ninh tổ chức tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình (CS/SKSS/KHHGĐ) cho vị thành niên/ thanh niên (VTN/TN) trường THCS Chu Văn An.

Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên cung cấp cho các em kiến thức về sức khỏe sinh sản, có hành vi đúng đắn trong việc thực hiện đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, tuyên truyền nâng cao nhận thức đề cao vai trò, trách nhiệm của nhà trường trong việc giáo dục về CS/SKSS/KHHGĐ cho VTN/TN tại trường THCS năm 2022. 

 

Cạnh đó, thông qua các trò chơi, việc trả lời các câu hỏi giúp cho các em tự tin, tiếp thu các kiến thức về sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên là rất quan trọng, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống gia đình trong tương lai, đồng thời giúp các em chuẩn bị tâm thế tốt về vấn đề sức khỏe sinh sản khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

 

                                                                 

 

Tin liên quan