Phú Ninh tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1/2022

Sáng ngày 12/5, Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện huyện Phú Ninh tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2022. Đây là ngày hội của những tấm lòng nhân ái, là nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng, sẵn sàng chia sẽ những giọt máu của mình để góp phần cứu sống bệnh nhân trong cơn hiểm nghèo.

 

Trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện ở huyện Phú Ninh ngày càng phát triển bền vững, số lượng đơn vị máu tham gia hiến trong các Ngày hội hiến máu tình nguyện năm sau nhiều hơn năm trước. Năm 2022, Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện huyện vận động hiến máu tình nguyện 02 đợt, với chỉ tiêu 734 đơn vị máu. 

Tại Ngày hội, hàng trăm cán bộ công chức, viên chức, người lao động, học sinh, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện đã có mặt tại 02 địa điểm là Hội trường UBND huyện và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, tham gia đăng kí hiến máu.

Kết thúc Ngày hội hiến máu đợt 1 năm2022, Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện huyện Phú Ninh đã thu được 273 đơn vị máu, đạt 91% chỉ tiêu đề ra. Nhiều cá nhân đã tham gia hiến máu liên tục nhiều năm, với mong muốn giọt máu của mình sẽ góp phần cứu sống người bệnh. Một số địa phương có tỷ lệ người tham gia hiến máu cao như: thị trấn Phú Thịnh, xã Tam Vinh, Tam Lộc… Nguồn máu này được Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện huyện bàn giao cho Bệnh viên Đa khoa tỉnh Quảng Nam; Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

                                                                                   

                                                                                      

Tin liên quan