Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ CHí Minh xã Tam Lãnh nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 08/05/2022, Đoàn Thanh niên CSHCM xã Tam Lãnh tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022-2027.

 

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, toàn diện của Đảng ủy xã Tam Lãnh và BTV Huyện đoàn Phú Ninh, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xã Tam Lãnh đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Với vai trò “Cánh tay đắc lực của Đảng” các hoạt động, các phong trào thi đua, các cuộc vận động đều bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị theo đúng tinh thần Nghị quyết cấp ủy và ngày càng đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, góp phần quan trọng cùng với Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Trong nhiệm kỳ qua đã tổ chức trên 15 hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ, thu hút trên 600 lượt ĐVTN tham gia. Kết nạp 30 đoàn viên mới; Bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng 11 đoàn viên ưu tú xem xét kết nạp.

     Đại hội Đoàn TNCSHCM xã Tam Lãnh đã tiến hành bầu trực tiếp Bí thư Đoàn xã, bầu BCH khóa XIV, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 11 đồng chí, bầu 8 đồng chí đi dự đại hội Đoàn cấp trên.  

Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên xã Tam Lãnh đã tặng giấy khen cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi, nhiệm kỳ 2017 – 2022. 

                                                                     

Tin liên quan