Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 11/5/2022, HĐND huyện Phú Ninh tổ chức kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Vũ Văn Thẩm – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện và ông Phan Thanh Thám - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp. Tham gia kỳ họp có ông Lê Văn Ninh - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; ôing Huỳnh Xuân Chính – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; các ông bà trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, lãnh đạo UBND huyện, UBMTTQ huyện; các vị đại biểu HĐND huyện; lãnh đạo các ban, ngành, hội, đoàn thể và các địa phương trên địa bàn

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Vũ Văn Thẩm – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 5, Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ (2021-2026) là kỳ họp quan trọng nhằm xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến vào các tờ trình, dự thảo nghị quyết để triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của huyện trước mắt và lâu dài.

Lãnh đạo UBND huyện thông qua các nội dung trình tại Kỳ họp

 

Tại Kỳ họp, HĐND huyện đã xem xét, thảo luận và cho ý kiến vào các Tờ trình do UBND huyện trình, cụ thể: Báo cáo Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 cụm Công nghiệp Tam Đàn; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2022 và đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình, dự án nhóm C; Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư đối với công trình Hội trường Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh; Thông qua một số nội dung hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động phát triển sự nghiệp văn hóa, văn nghệ trên địa bàn huyện; Chủ trương hỗ trợ kinh phí từ nguồn kinh phí thực hiện bảo vệ và phát triển đất trồng lúa.

Các đại biểu nghe báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội, Ban Pháp chế HĐND huyện đối với các tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp.