Tộc Phan Văn (Xuân Định, Tam Đàn) phát động xây dựng tộc văn hóa

Ngày 01/5/2022, tộc Phan Văn, thôn Xuân Định, xã Tam Đàn tổ chức phát động xây dựng tộc văn hóa. Đây là tộc thứ 2, từ đầu năm 2022 đến nay trên địa bàn huyện Phú Ninh phát động xây dựng tộc văn hóa.

 

          Tại buổi lễ, UBND xã Tam Đàn đã thông qua quyết định và trao Tộc ước cho đại diện Hội đồng gia tộc tộc Phan Văn. Tộc Phan Văn là đại gia đình của những người có chung Thủy tổ họ Phan; đã trãi qua 25 đời, hiện có 07 chi phái đang sinh sống tại địa phương và một số khu vực lân cận. Hằng năm, tộc tổ chức chạp mã, tu sửa phần mộ gia tộc vào 29/11 (âm lịch). Mỗi chi phái tùy theo điều kiện có thể chọn ngày lệ tế riêng và xây dựng nơi thờ phụng của chi phái mình, nhưng tuyệt đối không tách biệt riêng Tự đường và ngày lệ chung của gia tộc.

Hội đồng gia tộc Phan Văn trao Tộc ước cho các chi phái

Thời gian qua, tộc họ ra sức vận động con cháu hưởng ứng tích cực phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng tộc họ văn hoá; xây dựng nông thôn mới. 

Tại buổi lễ, tộc Phan Văn, thôn Xuân Định xã Tam Đàn chính thức phát động con cháu tham gia xây dựng tộc văn hóa; thực hiện tốt các nội dung Tộc ước gồm 3 chương, 27 điều và phấn đấu đạt danh hiệu tộc văn hóa trong thời gian đến. Những năm qua, xã Tam Đàn là một trong những địa phương tổ chức khá tốt phong trào xây dựng tộc văn hoá. Đây là tộc thứ 10 trên địa bàn Tam Đàn tổ chức phát động xây dựng tộc văn hoá, góp phần quan trọng trong xây dựng đời sống văn hoá của địa phương.

                                                                          

Tin liên quan