Hội nghị phản biện dự thảo Quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Ninh giai đoạn 2021-2030

Sáng ngày 19/4/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh tổ chức Hội nghị phản biện dự thảo Quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Ninh giai đoạn 2021-2030. Dự hội nghị có ông Đặng Vân-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện-Chủ trì hội nghị; ông Phan Thanh Thám-UVTV, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, ông Trần Quốc Danh-HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các vị là thành viên Ban Tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn và đại diện đơn vị lập dự thảo Quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Ninh giai đoạn 2021-2030.

Tại hội nghị, đơn vị lập dự thảo Quy hoạch đã trình bày báo cáo thuyết minh về Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của huyện Phú Ninh. Đồng chí Đặng Vân-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã gợi ý một số nội dung cần tham gia tại hội nghị. Trên tinh thần nhất trí cao, các đại biểu dự hội nghị đã đóng góp 09 ý kiến tham gia đề nghị cần làm rõ: đánh giá đầy đủ thực trạng đất đai, lưu ý đến quy hoạch đất biến động có tăng giảm giữa các loại đất trong khi đất tự nhiên không đổi; cân đối giữa quy hoạch đất của huyện với những dự án của tỉnh trên địa bàn huyện như: Dự án Khu đô thị đại học quốc tế tại huyện Phú Ninh, đất quốc phòng, đất ở trong khu dân cư, đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất trồng cây lâu năm,...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Vân-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp thu toàn bộ ý kiến phản biện của các đại biểu dự hội nghị; đồng thời tổng hợp ý kiến gửi Ủy ban nhân dân huyện nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện Quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Ninh giai đoạn 2021-2030

Tin liên quan