Nông dân Phú ninh xây dựng chuổi liên kết "Heo đen bản địa"

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội nông dân huyện nhiệm kỳ 2018 – 2023, trong đó có nội dung về phát triển kinh tế đẩy mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi heo đen bản địa theo chuổi liên kết gía trị. Hội Nông dân huyện đã vận động hội viên phát huy mô hình chăn nuôi con heo đen bản địa và bước đầu mang lại hiểu quả kinh tế phấn khởi.

Phát huy mô hình đã có sẵn tại xã Tam Lãnh trong những năm trước, Hội Nông dân huyện chỉ đạo HTX Tâm Đức Phú, do anh Trương Như Phi - Chi hội trưởng nông dân làm Giám đốc vận động hội viên Tam Lãnh tham gia chuổi liên kết heo đen bản địa với sự tham gia 39 hộ số lượng 318 con. Đồng thời, Hội Nông dân phối hợp với Phòng NN&PTNT hướng dẫn HTX xây dựng dự án Chuỗi liên kết giá trị để trình UBND huyện phê duyệt và triển khai thực hiện. Hội phối hợp với Trung tâm dạy nghề& Hỗ trợ nông dân tỉnh Quảng Nam mở lớp đào tạo nghề cho bà con hội viên nông dân tham gia chuỗi giá trị với 35 học viên tham dự. Qua đây nông dân đã được chuyển giao về kỹ thuật chăn nuôi và sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi ...

Trang trại chăn nuôi heo đen bản địa của anh Phan Xuân Ninh (thôn Đàn Thượng, xã Tam Lãnh)

Kết quả, mô hình đã cho hiệu quả kinh tế rất cao.Thu nhập bình quân từ 20 triệu-30 triệu/hộ/tháng. Từ 39 hộ nuôi theo chuỗi đến nay đã nhân rộng trên 80 hộ. Tổng đàn heo đen bản địa của Phú Ninh hiện gần 4000 con, góp phần hoàn thành tiêu chí số 13 (tiêu chí về tổ chức sản xuất, trong Bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới), đảm bảo điều kiện cho một số xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới.

Hộ của các nông dân: Phan Xuân Ninh, Phan Như Cơ là những hộ tiêu biểu của chuổi liên kết đã đem lại kết quả rất đáng tự hào cho Hội nông dân huyện nhà. Đây là một tín hiệu vui cho con heo đen bản địa huyện Phú Ninh hiện nay và trong tương lai.

Để chuổi liên kết duy trì, phát triển, thời gian qua, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã liên hệ với nhiều cơ quan, đơn vị, nhiều đối tác để tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm giúp cho các hộ chăn nuôi tại địa phương. Ngoài ra, trong năm 2021, Hội còn phối hợp với Trung tâm dạy nghề & Hỗ trợ nông dân tỉnh Quảng Nam mở nhiều lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho bà con hội viên, nông dân về kỹ thuật và sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi ...

Trang trại heo đen bản địa anh Phan Như Cơ (thôn Đàn Thượng, xã Tam Lãnh)

Hội Nông dân huyện tin tưởng trong thời gian không xa, đàn heo đen bản địa sẽ phát triển và nhân ra diện rộng góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình và xây dựng thành công huyện nông thôn mới nâng cao, hướng đến kiểu mẫu.

Tin liên quan