Xây dựng đời sống văn hóa gắn xây dựng Nông thôn mới ở Phú Ninh

Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, trong năm 2018, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH) gắn với xây dựng Nông thôn mới (XDNTM) trên địa bàn huyện Phú Ninh đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho người dân.

Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, trong năm 2018, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH) gắn với xây dựng Nông thôn mới (XDNTM) trên địa bàn huyện Phú Ninh đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho người dân.

Bám sát kế hoạch, hướng dẫn của Ban chỉ đạo Trung ương, của tỉnh về việc triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH; Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH Phú Ninh đã tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch, thành lập các Tổ kiểm tra, thẩm định 80 thôn, khối phố đề nghị công nhận danh hiệu văn hóa. Năm 2018, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tiếp tục được triển khai sâu rộng và gắn liền với Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ngay từ đầu năm, phòng Văn hóa – Thông tin huyện đã tham mưu BCĐ huyện tổ chức triển khai, hướng dẫn BCĐ các xã, thị trấn và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện đăng ký các danh hiệu văn hóa năm 2018. Phối hợp với các ngành, đoàn thể liên quan triển khai nâng cao chất lượng các danh hiệu như: phối hợp UBMTTQVN huyện nâng cao chất lượng xây dựng tộc văn hóa; cùng phòng Tư pháp huyện triển khai thực hiện Quyết định 22 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; cùng Liên đoàn Lao động huyện đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện các tiêu chuẩn công nhận danh hiệu văn hóa năm 2018. Việc bình xét các danh hiệu được BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH các cấp trên địa bàn huyện bám sát các tiêu chuẩn, thực hiện công khai, dân chủ. Đến nay, toàn huyện Phú Ninh có 66/85 thôn, khối phố đạt danh hiệu thôn, khối phố văn hóa, tỷ lệ 77.6%; gia đình văn hóa đạt 19.162 hộ, tỷ lệ gần 90%; có 8 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 84/91 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ 92.3%. Đáng chú ý, trong xây dựng thôn - khối phố văn hóa, đến nay đã có nhiều thôn - khối phố đã giữ vững được danh hiệu văn hóa nhiều năm liên tục như: Thạnh Hòa 1 (Tam Đàn), Phú Lai (Tam Phước) 10 năm liên tục; thôn Khánh Phước (Tam Thái) 9 năm; thôn Tây Yên (Tam Đàn) 8 năm; các thôn Hòa Bình (Tam Thái), Khánh Mỹ (Tam Thành), Lâm Môn (Tam Vinh) 7 năm; các thôn Đàn Trung, Ngọc Giáp (Tam Dân); Phú Thanh (Tam Thành), Tân Vinh (Tam Vinh) 6 năm...

Phong trào nâng chuẩn và phát huy các thiết chế văn hóa ở thôn, xã cũng được quan tâm. Các Trung tâm VH-TT xã đã xây dựng kế hoạch và phối hợp các ngành tổ chức tốt các hoạt động ở địa phương; một số Trung tâm VH-TT tạo thêm nguồn thu để bổ sung kinh phí hoạt động như Tam Phước, Tam Thái. Công tác quản lý, trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị di tích, lịch sử văn hóa, lễ hội được tăng cường, góp phần giáo dục truyền thống dân tộc...

Trong năm 2018, các hoạt động văn hóa, văn nghệ - thể dục thể thao trên địa bàn huyện cũng diễn ra sôi nổi nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện nỗi bật như: Liên hoan Nhịp điệu mùa xuân năm 2018, "Đêm hội trăng rằm"; "Giai điệu tuổi thơ"; phối hợp tổ chức lưu diễn Hội thi sân khấu kịch ngắn, kịch không chuyên toàn quốc về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch...Tổ chức giải bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ Mừng Đảng - Đón Xuân; giải bóng đá U23 huyện Phú Ninh; giải bóng đá học sinh mùa xuân và đồng diễn võ cổ truyền cho khối tiểu học, trung học cơ sở; giải cầu lông công nhân viên chức lao động. Ở các xã, thị trấn cũng đã tổ chức gần 70 chương trình biểu diễn văn hóa - văn nghệ, hơn 50 giải thể dục thể thao; tổ chức Ngày chạy Olympic, vì sức khỏe toàn dân năm 2018... Các kết quả trên đã và đang góp phần quan trọng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, tình đoàn kết thôn, khu phố cũng được nâng lên; qua đó, thúc đẩy phong trào XDNTM không ngừng phát triển.

Sự chuyển biến trong phong trào TDĐKXDĐSVH gắn với XDNTM ở Phú Ninh còn được thể hiện trong kết quả phát triển kinh tế. Trong đó, phải nói đến sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế đúng hướng, nhất là nhiều gia đình đã tự phấn đấu vươn lên, tìm các mô hình phát triển kinh tế để làm giàu như: hộ ông Nguyễn Công Lý, Nguyễn Ý Chí (thị trấn Phú Thịnh), Nguyễn Cơ (Tam Vinh) với mô hình trồng hồ tiêu; mô hình trồng nghệ của hộ ông Nguyễn Công (Tam Thành); chăn nuôi trang trại của hộ Phạm Hữu Tuyên (Tam An); hộ ông Lê Thu, Huỳnh Ngọc Hiệu (Tam Đàn)...

Trong thời gian tới, huyện Phú Ninh tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền nâng cao chất lượng phong trào "TDĐKXDĐSVH" gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó lấy chất lượng gia đình văn hóa làm cơ sở để phát triển phong trào lâu dài và bền vững. Tập trung xây dựng đồng bộ và phát huy hiệu quả hoạt động của thiết chế văn hóa - thể thao từ huyện đến thôn. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai đề án "Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn huyện đến năm 2020". Chú trọng công tác quản lý và phát huy giá trị các di tích trên địa bàn huyện. Khảo sát, rà soát công tác quy hoạch đất và tiến đến lập các thủ tục cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các di tích đã được các cấp công nhận...

Kinh tế phát triển, đời sống người dân được cải thiện, đã và đang tạo tiền đề vững chắc cho công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở cũng như phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục đi vào chiều sâu, qua đó, không ngừng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; khai thác tiềm năng, lợi thế, xây dựng huyện nông thôn mới Phú Ninh.

Kim Thạch

Tin liên quan