Xây dựng "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" ở Tam Thái

Việc triển khai về quy định tiêu chuẩn, trình tự thủ tục xét và công nhận "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" ở huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam được thực hiện theo Thông tư 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Để triển khai có hiệu quả "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới", đòi hỏi các địa phương phải khai thác tối đa nội lực trên cơ sở tiềm năng, lợi thế; tích cực tranh thủ các nguồn lực; đồng thời cần có hướng đi đúng và cách làm sáng tạo. Ghi nhận việc thực hiện danh hiệu này tại xã Tam Thái.

Việc triển khai về quy định tiêu chuẩn, trình tự thủ tục xét và công nhận "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" ở huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam được thực hiện theo Thông tư 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Để triển khai có hiệu quả "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới", đòi hỏi các địa phương phải khai thác tối đa nội lực trên cơ sở tiềm năng, lợi thế; tích cực tranh thủ các nguồn lực; đồng thời cần có hướng đi đúng và cách làm sáng tạo. Ghi nhận việc thực hiện danh hiệu này tại xã Tam Thái.

Theo Thông tư số 17/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương được công nhận danh hiệu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" phải đạt 5 tiêu chí: Giúp nhau phát triển kinh tế; Nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa; Xây dựng thiết chế và phong trào văn hóa, thể thao cơ sở; Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa nông thôn; Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. Trong từng tiêu chuẩn có những nội dung cụ thể, gắn chặt với việc xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương... Như vậy, các tiêu chí về "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" có mục tiêu và nội dung cơ bản sát thực với các tiêu chí về văn hóa trong 19 tiêu chí chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đó là: cơ sở vật chất văn hóa (tiêu chí 6) và văn hóa (tiêu chí 16) với mục đích hướng tới xây dựng mô hình "xã văn hóa" với những yêu cầu cơ bản như: Nông thôn có làng xã văn minh, sạch đẹp, hạ tầng hiện đại; sản xuất bền vững, theo hướng hàng hóa; đời sống vật chất và tinh thần của nông dân ngày được nâng cao; bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát triển; xã hội nông thôn được quản lý tốt và dân chủ.

Thực tiễn sau 5 năm (2015-2019) triển khai xây dựng "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" ở Tam Thái thực sự là những bài học kinh nghiệm về thực hiện các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới. Tập trung xây dựng thành công thôn nông thôn mới, tiếp tục phát huy và đầu tư xây dựng các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, trên địa bàn xã Tam Thái xuất hiện nhiều mô hình kinh tế vườn, kinh tế trang trại phát triển có thu nhập cao ở các thôn: Hòa Bình, Trường Mỹ... Các cơ sở kinh doanh sản xuất nông đặc sản, tổ hợp tác, may mặt, công mỹ nghệ thu hút lao động có việc làm tại chỗ. Các dịch vụ nghề như: cơ khí, mộc, thương nghiệp phát triển tạo việc làm, tăng thu nhập cho Nhân dân. Các hội đoàn thể phối hợp mở nhiều lớp dạy nghề như: trồng hoa, trồng tiêu, chăn nuôi, đan mây tre cũng như tổ chức các lớp tập huấn sản xuất nông nghiệp theo mùa vụ... Thu nhập bình quân đầu người của Tam Thái hiện trên 45 triệu đồng/người/ năm.

Các mô hình giúp nhau phát triển kinh tế được xã Tam Thái phối hợpthực hiện hiệu quả

Trong xây dựng "Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới", để đạt tất cả các tiêu chuẩn và được công nhận là điều hết sức khó khăn, bởi tiêu chuẩn về thiết chế văn hoá, thể thao đạt chuẩn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch yêu cầu khá cao, mà cụ thể là Trung tâm Văn hoá - Thể thao xã và Nhà văn hoá - Khu thể thao thôn. Nhận thức được vấn đề này cấp uỷ Đảng, chính quyền xã Tam Thái đã quan tâm chỉ đạo, đầu tư quy hoạch, xây dựng thiết chế văn hoá trên địa bàn một cách quyết liệt. Đến nay, địa phương đã xây dựng khang trang 01 Trung tâm văn hóa xã có khu vui chơi cho trẻ em và người cao tuổi, 06 nhà văn hóa – 4 khu thể thao thôn đạt chuẩn; trong đó 3 thôn: Hòa Bình, Phước Lộc, Xuân Phú xây dựng khu vui chơi cho trẻ em và người cao tuổi. Trung tâm Văn hoá - Thể thao xã và các nhà văn hóa thôn được trang bị âm thanh, bàn ghế, tủ sách pháp luật và trang trí khánh tiết nghiêm trang... đảm bảo phục vụ các nhu cầu sinh hoạt, hội họp, vui chơi, giải trí của Nhân dân.

Nhiều thiết chế văn hóa ở Tam Thái được xã hội hóa đầu tư khang trang

Điều ghi nhận trong việc thực hiện tiêu chí nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH), thôn văn hóa ở TamThái trong thời gian qua là cách bình xét, chấm điểm trên từng danh hiệu. 5 năm qua, hầu hết các thôn trên địa bàn xã Tam Thái đã khắc phục tình trạng chạy theo thành tích. Việc triển khai đăng ký, chấm chọn, bình xét GĐVH ở các tổ đoàn kết thực hiện đúng hướng dẫn của Ban chỉ đạo; dân chủ, công khai, chú trọng chất lượng. Điều này đã tạo được niềm tin trong Nhân dân về giá trị của danh hiệu GĐVH nên được đồng tình ủng hộ. Số hộ đăng ký GĐVH hàng năm đạt tỷ lệ trên 94%. Đến nay toàn xã có 1637/2101 hộ đạt danh hiệu GĐVH 3 năm liền, tỷ lệ 78%; trên 95% số hộ có công trình vệ sinh nước sạch; hơn 91% hộ tham gia phương án "Thu gom rác thải"... Đối với danh hiệu thôn văn hóa, hằng năm đạt từ 86-100%. 100% cơ quan, đơn vị trường học đạt chuẩn văn hóa. Trên địa bàn đã phát động 14 tộc ra mắt xây dựng tộc văn hóa, trong đó có 09 tộc được công nhận. Ở xã và các thôn đều có đội nghệ thuật quần chúng để phục vụ Nhân dân và tham gia các chương trình văn nghệ do xã, huyện tổ chức trong các ngày lễ, các sự kiện của đất nước, địa phương.

Việc xây dựng nếp sống văn minh, các quy định trong việc cưới đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các hủ tục lạc hậu như thách cưới quá cao hầu như không còn. Hạn chế thấp nhất tình trạng hôn nhân cận huyết thống, tình trạng tảo hôn ngày càng giảm mạnh. Về tang lễ, người dân có ý thức chấp hành quy ước xây dựng đời sống văn hóa của thôn, tộc và xóa bỏ các hủ tục rườm rà, lạc hậu trong các bước tiến hành; đồng thời vẫn giữ được nghi lễ, phong tục tốt đẹp của dân tộc. Đến nay, trên 60% hộ dân ở Tam Thái có người thân qua đời thực hiện không rải vàng mã, tiền Việt Nam và các loại tiền nước ngoài trên đường đưa tang.

Với hướng đi đúng, cách làm sáng tạo, phong trào văn hóa, thể thao cơ sở ở Tam Thái tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác tuyên truyền phát động Nhân dân tham gia rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại được tăng cường. Hiện nay, Tam Thái đạt trên 40% người tập luyện thể thao thường xuyên; trên 35% gia đình thể thao; 100% trường học đảm bảo công tác giáo dục thể chất; 100% trường học thực hiện tập luyện thể dục thể thao ngoại khóa; học sinh các cấp học đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể theo quy định. Tham gia thi đấu các môn thể thao cấp huyện đạt những kết quả đáng phấn khởi. Nỗi bật như vô địch bóng chuyền nam năm 2016, 2017; giải nhì bóng chuyền nữ các năm 2016, 2017, 2018; giải nhì và nhất toàn đoàn tại Đại hội TDTT cấp huyện lần thứ VII -2013, lần thứ VIII-2017...

Thực hiện có kết quả "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" ở Tam Thái là sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện các tiêu chuẩn theo quy định; sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Thông qua việc xây dựng "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; cải thiện kết cấu hạ tầng nông thôn; ổn định và giữ vững tình hình an ninh trật tự; bảo đảm an sinh xã hội và môi trường nông thôn... góp phần xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu Tam Thái.

Kim Thạch

Tin liên quan