Học sinh nghỉ học để phòng tranh cơn bão số 9

Ngày 26/10, phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Phú Ninh có Công văn số 713/GDĐT về việc cho học sinh nghỉ học để phòng tránh cơn bão số 9.

Ngày 26/10, phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Phú Ninh có Công văn số 713/GDĐT về việc cho học sinh nghỉ học để phòng tránh cơn bão số 9.

Theo đó, phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Phú Ninh đề nghị Hiệu trưởng các trường Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện thông báo cho học sinh nghỉ học 02 ngày, 27&28/10/2020 để phòng tránh bão số 9; đồng thời thực hiện chằn chống trường lớp, nhà làm việc, nhà kho, hệ thống cây xanh và các công trình xây dựng khác để phòng tránh gió bão làm tốc mái, ngã đổ; di chuyển tài liệu, sách vở, thiết bị và các phương tiện kỹ thuật khác của đơn vị đến nơi an toàn để tránh ướt, hư hỏng; tắt điện, các thiết bị điện khi phòng không có người làm việc để đề phòng chập mạch điện nhằm đảm bảo an toàn trường học trong mưa bão... Thời gian hoàn thành việc phòng chống bão số 9 trước 11 giờ ngày 27/10/2020.

Hiệu trưởng các trường Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa bão để kịp thời có phương án phòng chống hiệu quả. Đặc biệt ở vùng trũng thấp, những nơi có thể chịu ảnh hưởng của lũ, phòng Giáo dục – Đào tạo huyện đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị chỉ đạo, quán triệt cho học sinh và phụ huynh, cán bộ giáo viên đề phòng lũ quyét, lũ ống, sạt lở đất...; đảm bảo an toàn trong việc đi lại để tránh thiệt hại về người và tài sản có thể xảy ra.

Kim Thạch

Tin liên quan