Bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 23/9/2020, HĐND huyện Phú Ninh khóa XI tổ chức kỳ họp thứ 18 để củng cố, kiện toàn các chức danh HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 và xem xét thông qua các nội dung UBND huyện trình theo thẩm quyền.

Sáng ngày 23/9/2020, HĐND huyện Phú Ninh khóa XI tổ chức kỳ họp thứ 18 để củng cố, kiện toàn các chức danh HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 và xem xét thông qua các nội dung UBND huyện trình theo thẩm quyền.

Các đại biểu HĐND huyện bầu bổ sung các chức danh của HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.jpg

Tại kỳ họp, HĐND huyện Phú Ninh đã bầu bà Nguyễn Thị Ngọc Vân – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021; bầu ông Phan Thanh Thám - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy giữ chức Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XI; bầu bổ sung 2 Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 gồm: ông Đỗ Văn Luật – Huyện ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin và ông Huỳnh Tuấn Nhật - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường.

Lãnh đạo huyện tặng hoa cảm ơn các đồng chí nguyên lãnh đạo HĐND, UBND, đại biểu HĐND huyện.jpg

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã thực hiện quy trình miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Thanh do nghỉ hưu trước tuổ theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP; miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Phi Thạnh do chuyển công tác; cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông: Nguyễn Phi Thạnh, Nguyễn Thanh, Trần Ngọc Ẩn, Nguyễn Hữu Tuấn; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Đạo do nghỉ hưu và ông Lê Văn Ninh do bố trí công việc khác; miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Võ Thanh Anh - nguyên Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện và ông Nguyễn Hữu Bình – nguyên Chánh Thanh tra huyện để nhận nhiệm vụ mới. 

Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.jpg

Kỳ họp thứ 18, HĐND huyện Phú Ninh khóa XI cũng đã thông qua Tờ trình bổ sung danh mục công trình tu bổ di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Chiên Đàn, xã Tam Đàn vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020; phê duyệt chủ trương đầu tư công trình tu bổ di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Chiên Đàn, xã Tam Đàn và công trình di tích Đình Phú Trà, xã Tam Thái.

Kim Thạch

Tin liên quan