Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị giao ban quý III/2020

Vừa qua, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức Hội nghị giao ban các Tổ đại biểu HĐND huyện, Thường trực HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Xuân Chính, PBT, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Phan Thanh Thám, UVTV, Phó chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Ban HĐND huyện, đại diện các Tổ đại biểu HĐND huyện và Thường trực HĐND 11 xã, thị trấn.

Vừa qua, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức Hội nghị giao ban các Tổ đại biểu HĐND huyện, Thường trực HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Xuân Chính, PBT, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Phan Thanh Thám, UVTV, Phó chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Ban HĐND huyện, đại diện các Tổ đại biểu HĐND huyện và Thường trực HĐND 11 xã, thị trấn.

Hội nghị giao ban đã được nghe báo cáo tình hình hoạt động của HĐND huyện quý III/2020 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2020; nghe thông tin phản ánh của các Tổ đại biểu, địa phương; kết quả tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam và tình hình khắc phục hậu quả bão số 9 trên địa bàn huyện.

Đánh giá hoạt động trong quý III năm 2020, Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện và Tổ đại biểu HĐND huyện đảm bảo theo Luật định, đã tổ chức 01 kỳ họp chuyên đề thông qua 09 Nghị quyết về bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 và phê duyệt chủ trương đầu tư công trình tu bổ di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Chiên Đàn và công trình di tích Đình Phú Trà; Miễn nhiệm UV UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021; Miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021; Xác nhận kết quả bầu bổ sung UV UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021; Xác nhận kết quả bầu bổ sung PCT UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021; Miễn nhiệm PCT HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021; Xác nhận kết quả bầu bổ sung PCT HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021; Miễn nhiệm CT HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021;Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Về nhiệm vụ hoạt động từ nay đến năm 2020, ngoài những hoạt động thường lệ, HĐND huyện sẽ tổ chức 01 kỳ họp chuyên đề và 01 kỳ họp thường lệ cuối năm 2020. Kỳ họp chuyên đề tháng 11/2020 sẽ thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2021; dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021; đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của HĐND huyện đã ban hành trong nhiệm kỳ 2016-2021 trên các lĩnh vực. Tại Hội nghị, đồng chí Phan Thanh Thám, UVTV, PCT HĐND huyện đã đề nghị các Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp tục giữ mối liên hệ, tổ chức sinh hoạt cùng với các địa phương để nắm bắt tình hình đời sống nhân dân, nhất là sau cơn bão số 9; rà soát lại việc giải quyết đơn thư của nhân dân, nhất là đơn thư liên quan đến việc thực hiện các dự án trên địa bàn huyện; tổ chức đánh giá, kiểm điểm cuối năm 2020 theo Hướng dẫn của BTV huyện ủy; tập trung củng cố các chức danh chủ chốt ở các địa phương; phối hợp với Ủy ban Mặt trận TQVN huyện và xã tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND; tăng cường công tác giám sát, khảo sát đối với việc quản lý tài nguyên, nhất là ở các địa bàn Tam Lãnh, Tam Thành, Tam Dân,....Quan tâm theo dõi chặt chẽ kế hoạch sử dụng đất năm 2021, nhất là việc chuyển mục đích sử sụng đất của cá nhân hộ gia đình trên địa bàn huyện./.

Ánh Nga

Tin liên quan