Kỳ họp thứ 19, HĐND huyện Phú Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 16/11, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và dân chủ cao, Kỳ họp thứ 19 (kỳ họp Chuyên đề), HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Vũ Văn Thẩm – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo UBND, MTTQ Việt Nam huyện, các đại biểu HĐND huyện và Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện đã đến dự. Chủ tọa Kỳ họp gồm các ông: Phan Thanh Thám – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Công Khai – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện; Đặng Vân – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMT, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.

Ngày 16/11, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và dân chủ cao, Kỳ họp thứ 19 (kỳ họp Chuyên đề), HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Vũ Văn Thẩm – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo UBND, MTTQ Việt Nam huyện, các đại biểu HĐND huyện và Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện đã đến dự. Chủ tọa Kỳ họp gồm các ông: Phan Thanh Thám – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Công Khai – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện; Đặng Vân – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMT, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ trước khi khai mạc kỳ họp

Sau phần phát biểu khai mạc của ông Phan Thanh Thám – Phó Chủ tịch HĐND huyện, đại biểu tham dự Kỳ họp được nghe bà Nguyễn Thị Ngọc Vân – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện thông qua tờ trình về đề nghị cho ý kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021; ông Huỳnh Tuấn Nhật – Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Các Ban HĐND huyện báo cáo kết quả thẩm tra các Tờ trình, báo cáo UBND huyện trình tại Kỳ họp.

Hơn 10 ý kiến của các đại biểu tại kỳ họp đã thảo luận, đóng góp, đề nghị rà soát, đẩy nhanh tiến độ và bổ sung thêm vào danh mục dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2021; kết quả triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Đồng chí Huỳnh Xuân Chính – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và tiếp thu các ý kiến tham gia của các Ban HĐND huyện, các đại biểu tham dự kỳ họp. Đồng chí cũng đã giải trình, làm rõ các nội dung các đại biểu quan tâm, kiến nghị và khẳng định, sau khi HĐND huyện có Nghị quyết thống nhất các nội dung trình tại kỳ họp, UBND huyện sẽ chỉ đạo các ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tập trung rà soát các chỉ tiêu kinh tế- xã hội năm 2020, tiến độ triển khai các dự án, các công trình trọng điểm; có giải pháp cụ thể để chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ. Đồng thời, sớm xây dựng chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung trình tại Kỳ họp. UBND huyện sẽ rà soát, đánh giá năng lực chủ đầu tư các chủ dự án, các đơn vị thi công... để kiến nghị các giải pháp thực hiện tại kỳ họp HĐND huyện cuối năm 2020. Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, đơn vị; công tác thanh tra của Nhà nước, thanh tra chuyên ngành các dự án đầu tư công; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban kiểm tra, các Ban HĐND, Ủy ban Mặt trận huyện để giám sát các công trình, danh mục, dự án thực hiện...

Tại kỳ họp các đại biểu đã thống nhất, biểu quyết thông qua các Nghị quyết về: Kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân huyện khóa XI; Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 trên địa bàn huyện Phú Ninh và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phú Ninh. Trong đó, về Nghị quyết dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 trên địa bàn huyện Phú Ninh, HĐND huyện thống nhất dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2021; nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên bố trí vốn thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 theo Tờ trình số 216/TTr-UBND ngày 11/11/2020 của UBND huyện. HĐND huyện giao UBND huyện triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật, trong đó lưu ý chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục liên quan, nhất là đối với các dự án dự kiến khởi công mới trong năm 2021 để đảm bảo điều kiện bố trí vốn theo quy định của Luật đầu tư công. Tăng cường các giải pháp huy động nguồn vốn đầu tư phát triển, trong đó rà soát một số nhiệm vụ chi chưa hợp lý để bổ sung chi cho đầu tư. Trong trường hợp UBND tỉnh giao kế hoạch 2021 có điều chỉnh danh mục các công trình so với dự kiến trình tại kỳ họp này, UBND huyện triển khai thực hiện theo quyết định của UBND tỉnh để đảm bảo thời gian phân bổ và giao dự toán được bổ sung theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước, đồng thời trình HĐND huyện điều chỉnh danh mục theo kế hoạch tỉnh giao tại kỳ họp HĐND huyện cuối năm 2020. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐNDn huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Riêng Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phú Ninh, HĐND huyện thống nhất tổng số danh mục, công trình sử dụng đất có hồ sơ pháp lý, đăng ký thực hiện trong kế hoạch năm 2021 là 87 công trình, diện tích sử dụng 229,68 ha; trong đó: đất trồng lúa 29,13 ha (đất chuyên trồng lúa nước 19,92 ha, đất trồng lúa nước còn lại 9,21 ha), các loại đất khác còn lại 200,55 ha; gồm: 03 danh mục, công trình thu hồi đất thuộc thẩm quyền UBND tỉnh (không thông qua HĐND tỉnh) bao gồm công trình, dự án: quốc phòng – an ninh; công trình, dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp nhận, quyết định đầu tư mà phải thu hồi đất với diện tích sử dụng 5,27 ha. 55 danh mục, công trình thu hồi đất phải thông qua HĐND tỉnh, diện tích sử dụng 164,83 ha; 07 danh mục công trình chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất (việc chuyển mục đích sử dụng đất lúa phải thông qua HĐND tỉnh); 12 danh mục công trình chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân (việc chuyển mục đích sử dụng đất lúa phải thông qua HĐND tỉnh), diện tích sử dụng 9,60 ha và 10 danh mục, công trình kêu gọi đầu tư, đấu thầu dự án, diện tích sử dụng 37,42 ha. Tổng số danh mục, công trình sử dụng đất chưa có hồ sơ pháp lý, đang lập hồ sơ nhằm triển khai thực hiện trong kế hoạch năm 2021 là 28 công trình, tổng diện tích sử dụng 124,29 ha.

Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu bổ sung ủy viên ủy UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với ông Trịnh Ngọc An – Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nông nghiệp – Phát triển nông thôn huyện và ông Võ Duy Trịnh – Huyện ủy viên, Chánh Thanh tra huyện.

Kim Thạch

Tin liên quan